CN域名又将开放个人注册?

个人允许注册域名一直是域名界内最受关注话题,在第九届中国互联网络地址资源注册服务机构大会(CNNIC年会)上,CNNIC主任会上发言,2012年打破政策坚冰,推动开放个人注册CN域名。 (更多&hel...
阅读全文